Služby v oboru PO a BOZP
s působností po celé ČR

Habitasse © Curabitur felis erat. Mauris di Serif. Vestibulum | Sed vulputate

- kontrolní činnost

- posouzení požárního nebezpečí objektů a činností

- školení

- vedení dokumentace

- zajišťování revizí

- prevence, represe

- poradenská činnost

Nabídka komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu platných zákonných ustanovení, předpisů a norem.

Jak jistě víte, tyto činnosti je právnická či podnikatelská fyzická osoba povinna zajišťovat dle zákona o PO č. 133/85 Sb. v úplném znění zákona a vyhláškou MV ČR č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, kterou se provádějí některá ustanovení tohoto zákona a BOZP pak především dle zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), zakona č. 309/2006 Sb. a dalších zákonných ustanovení.

Průběžné změny v legislativě, nároky na odborné řízení těchto činností, potřeba stálé aktualizace spolu se stále se zvyšujícím tlakem kontrolních orgánů odvádí mnoho pozornosti od vlastního předmětu podnikání. Ve světě je zcela běžné, že odborné služby mimo předmět hlavní činnost firmy jsou zabezpečovány externě. Během posledních několika let je i v ČR péče o správu a řízení právě v těchto oborech převážně zabezpečováno právě tímto způsobem.